اماکن مذهبی و مساجد ترکیه

هرآنچه که باید درباره ی مساجد استانبول بدانید

تازه ترین مساجد استانبول | معرفی مشهور ترین مساجد استانبول
کلیسای سنت آنتونی پادوا استانبول
کلیسای سنت آنتونی پادوا که به ترکی استانبولی به آن سنت آنتوان کاتولیک کیلیسِسی می گویند در محله بی اوعلو استانبول واقع شده است. کلیسای سنت آنتونی پادوا اصلی در ...
استانبولیار استانبولیار
مسجد سوکولو محمت پاشا استانبول
معمار سینان در سال ١۵٧١ یعنی زمانیکه در اوج زندگی حرفه ای خود بود مسجد سوکولو محمت پاشا را ساخت. علاوه بر هماهنگی معماری این بنا این مسجد غیرعادی است ...
استانبولیار استانبولیار
کلیسای سنت کاری دریپریز استانبول
سنت ماریا از یک مجموعه که شامل کلیسا و محل کسب و کار در جلوی ساختمان است تشکیل شده است. کلیسای سنت کاری دریپریز استانبول در سال ١٧۶٩ ساخته شد ...
استانبولیار استانبولیار
مسجد شاکرین استانبول
مسجد شاکرین که یکی از معدود مساجد مدرن قابل توجه در استانبول است در قسمت آسیایی این شهر قرار گرفته است. نقشه این ساختمان که ساخت آن پس از ۵ ...
استانبولیار استانبولیار
مسجد جدید استانبول
فقط در استانبول یک مسجد ۴۰۰ ساله را جدید می نامند. در طراحی مسجد جدید که به سال ١۵٩٧ بر می گردد از مسجد بلو و مسجد سلیمانیه الهام گرفته ...
استانبولیار استانبولیار