این مرکز اَوت لِت (نوعی مرکز خرید که در آن محصولاتی که در شعب برندهای معروف جهان به علت تک سایز بودن یا تغیر فصل فروخته نمی شوند با قیمتی مناسب به فروش می رسند) در سال ٢۰۰٨ در منطقه کادیکوی که قلب بخش آناتولیایی استانبول است قرار دارد. اوپتیمام اَوت لِت استانبول تفاوتهایی نه تنها با مرکز خریدش با برندهای خانگی و خارجی بلکه به خاطر نوع معماری و فعالیت هایش ایجاد کرده است. همچنین در این مرکز خرید یک پیست پاتیناژ و سینما نیز وجود دارد.

نام مرکز خرید استانبول: مرکز خرید اوپتیمام اوت لت استانبول | Optimum Outlet Istanbul

زمان باز بودن: هر روز از ١۰ صبح تا ١۰ شب

آدرس مرکز خرید : İstiklal Sokak No.٢/B Yenisahra/Ataşehir-Istanbul

بیشتر بخوانید :
منابع :