جهت هرگونه شکایت، انتقاد و پیشنهاد می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

ایمیل : info (a) istanbulyar.com

تلفن : 38095-051 داخلی 205 - آقای کفاش - (مدیر رزرواسیون سایت)

آدرس : مشهد - نبش راهنمایی 8 ساختمان ممتاز