شهرهای مبدا تور
 • مشهد
  mashhad
 • تهران
  tehran
 • کرمانشاه
  kermanshah
 • اصفهان
  isfahan
 • شیراز
  shiraz
 • تبریز
  tabriz
 • رشت
  rasht
 • یزد
  yazd
 • اهواز
  ahvaz
 • بندرعباس
  bandar-abbas
 • ساری
  sari
 • اردبیل
  ardebil
 • کرمان
  kerman
تور های داخلی تور های خارجی
 • مشهد
  mashhad
 • کیش
  kish
 • قشم
  qeshm
 • دبی
  dubai
 • گرجستان
  georgia
 • تفلیس
  tbilisi
 • آنتالیا
  antalya
 • استانبول
  istanbul
 • باتومی
  batumi
 • ترکیه
  turkey
تعداد نفرات
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۲-
 • خردسال (۰ تا ۱۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق دوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۱-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق سوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق چهارم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
بازه های پر تردد
 • ۴ روز آینده
 • ۷ روز آینده
 • ۱۴ روز آینده
 • ۳۰ روز آینده
 • ماه آینده
تغیر به میلادی تقویم به شمسی برو به امروز
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
مبدأ:
 • مشهد
 • تهران
 • کرمانشاه
 • اصفهان
 • شیراز
 • تبریز
 • رشت
 • یزد
 • اهواز
 • بندرعباس
 • ساری
 • کرمان

تور استانبول از شیراز 02 خرداد تا 04 خرداد 4326 عدد تور یافت شد

پیش فرض ارزانترین گرانترین
 • تور هتل پوینت تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پوینت تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل الیت ورلد استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل الیت ورلد استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 11,230,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل مرکور بومونتی استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل مرکور بومونتی استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 8,460,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سوئیس اوتل د بوسفوروس استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سوئیس اوتل د بوسفوروس استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند استار بسفرس استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند استار بسفرس استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل چر استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل چر استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 8,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 9,880,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل وایت مونارچ استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل وایت مونارچ استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل جیهانگیر استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل جیهانگیر استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند جواهر کانوشن سنتر استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل کوئنتو تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل دیوان استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل دیوان استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 11,270,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل دابل تری بای هیلتون پیاله پاشا استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل دابل تری بای هیلتون پیاله پاشا استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 9,050,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل کارتون استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل کارتون استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 8,320,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرین پارک تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرین پارک تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل کراتون استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل کراتون استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 8,890,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند اوزتانیک استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند اوزتانیک استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 9,120,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل د پیک تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل د پیک تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ریدل استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ریدل استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند هالیک استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند هالیک استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند میلان استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند میلان استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آوانتگارد تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل آوانتگارد تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گرند امین استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گرند امین استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل فاید استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل فاید استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل الیت ورلد پرستیژ استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل الیت ورلد پرستیژ استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل مارمارا تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل مارمارا تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل تکسیم اکسپرس استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل تکسیم اکسپرس استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 8,350,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل تکسیم لاین استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل تکسیم لاین استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سی وی کی تکسیم استانبول
  02 خرداد تا 04 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سی وی کی تکسیم استانبول
  صبحانه، ناهار
  شیراز استانبول
  شروع قیمت 1,079,560,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095تور استانبول از شیراز

تور استانبول از مبادی تهران ، مشهد ، اصفهان و شیراز را با تخفیف ویژه و خدماتی همچون ترانسفر استقبال و بدرقه، فروش تفریحات، مشاوره و معرفی بهترین هتل های استانبول مطابق با نیاز های شما، برنامه ریزی سفر خود را به استانبولیار بسپارید و از سفر خود لذت ببرید.

تور استانبول از شیراز هر روز انجام می شود؟

شهر شیراز به دلیل ازدحام بالای گردشگران خارجی، یکی از بهترین مبادی سفر به استانبول است. زیرا گردشگران خارجی می توانند به صورت مستقیم از فرودگاه شهید دستغیب شیراز راهی شهر استانبول بدون اتلاف وقت شوند. متاسفانه تور استانبول از شهر شیراز هر روز انجام نمی شود و تنها یک پرواز مستقیم به استانبول وجود دارد.

تور استانبول از شیراز با هواپیمایی ترکیش ایرلاین انجام می شود که شرکت هواپیمایی رسمی کشور ترکیه می باشد. از آنجایی که هزینه های این ایرلاین یا یورو و دلار ارزش گذاری می شود، هزینه ای گزاف داشته و ممکن است نظر گردشگرانی که قصد تور استانبول از شهر شیراز را دارند، عوض کند.

تفاوت قیمت تور استانبول از شیراز با دیگر مبادی

تفاوت بالای قیمت تور استانبول از شیراز به قدری بالا است که ترجیح می دهید به تهران رفته و از آنجا عازم استانبول شوید. این اختلاف قیمت ها به دلیل ایرلاین های خارجی بوده که در سطر بالا دلیل آن را ذکر کردیم. ولی به صورت کلی پرشین هتل به شما پیشنهاد می دهد که تور استانبول از شیراز را تهیه نکنید.

پرشین هتل در حال جستجوی بهترین نتایج تور برای شماست.

021-43000020
فیلتر : هتل | درجه هتل | قیمت
×
حذف فیلتر ها
بر اساس هتل
بر اساس قیمت
تعداد پیشنهاد
بر اساس اقامتگاه
تعداد پیشنهاد