دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 18:12

تور استانبول بهمن 97

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

 

لیست تور های استانبول از شیراز مدت تور نوع هواپیما تاریخ تور نام هتل درجه هتل قیمت تور (تومان)

تور استانبول از شیراز هتل نینا

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Hotel Nena تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل سراگلیو

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Hotel Seraglio تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل تکسیم گونن

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Taxim Suites Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آل سیزنز استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 All Seasons Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل وو ایرپورت استانبول  

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 WOW Airport Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل هاربیه رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Harbiye Residence تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل یاسماک سلطان استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Yasmak Sultan Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل تکسیم سوئیتس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Taxim Suites Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل تکسیم هیل

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Taxim Hill Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل سلین

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Celine Hotel Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل بوکولیون پلس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Bucoleon Palace Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل بلو توآنا

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Blue Tuana Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل سلطان احمد پالاس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Sultan Ahmet Palace Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل تکسیم سوئیتس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Taxim Suites Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل سناتور تکسیم

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Senator Hotel Taksim تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل تکسیم هیل

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Taxim Hill Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل ساری کوناک

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Sari Konak Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل رامادا اند سوئیتز شیشلی

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Ramada Hotel & Suites Istanbul Şişli تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل دوسو دوسی دان تان

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Dosso Dossi Hotel Downtown تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کنراد استانبول بسفروس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Conrad Istanbul Bosphorus تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل برس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Berce Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل پارک 156

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Park 156 Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کورین

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Corinne Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Basileus Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل نایلز استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Niles Istanbul Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مودیس استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Modus Hotel - Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آزاده

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Azade Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل رامادا اند سوئیتز شیشلی

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Ramada Hotel & Suites Istanbul Şişli تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Basileus Hotel تماس تلفنی
 

تور استانبول از شیراز هتل پارک 156 

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Park 156 Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Mega Residence Hotel Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل نایلز استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Niles Istanbul Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز مودیس استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Modus Hotel - Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کورین

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Corinne Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز برس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Berce Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آریستو کرت

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Aristocrat Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل میسافیر سوئیتز ایت

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Misafir Suites  Istanbul Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Mega Residence Hotel Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کاراکوی رومز

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Karakoy Rooms Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کورین

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Corinne Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 باسیلیوس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 مگا رزیدنس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل میسافیر سوئیتز ایت

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 میسافیر تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آزاده

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 آزاده تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Basileus Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 مگا رزیدنس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آریستو کرت

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 آریستو کرت تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل دوسو دوسی دان تان

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 دوسو دوسی تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کاراکوی رومز

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 کاراکوی رومز تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل دوسو دوسی دان تان

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 دوسو دوسی تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل آریستو کرت

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 آریستو کرت تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 مگا رزیدنس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 باسیلیوس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل پارک 156

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Park 156 Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کاراکوی رومز

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Karakoy Rooms Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مودیس استانبول

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Modus Hotel - Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل دوسو دوسی دان تان

3شب و  4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Dosso Dossi Hotel Downtown تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل پارک 156

3شب و4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Park 156 Hotel تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل مگا رزیدنس

3شب و4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Mega Residence Hotel Istanbul تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل باسیلیوس

3شب و4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 باسیلیوس تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل دوسو دوسی دان تان

3شب و4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Dosso Dossi Hotel Downtown تماس تلفنی

تور استانبول از شیراز هتل کاراکوی رومز

3شب و4 روز  

4شب و 5روز

5شب و6 روز

ترکیش بهمن 97 Karakoy Rooms Hotel تماس تلفنی
Read 234 times Last modified on سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397 13:03

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.