کوئست استانبول|Quest

-درباره کوئست استانبول

اگر به دنبال حس واقعی هیجان هستید ما quest را به شما توصیه می کنیم. با شرکت در این بازی داستان نا تمامی را تمام می کنید و در هیجان یک داستان واقعی غرق می شوید. به مطب دکتر سليم آکسوي، دکتر آدم کش در سال 70، بروید و با دنبال کردن سر نخ ها از اسرار دکتر پشت درب های قفل شده سر در آورید. هوش شما نقشه ها  تله های دکتر را خراب می کند و می توانید از این بازی خارج شوید. اما فراموش نکنید که  فرار از این بازی به این سادگی ها نیست و دکتر از آمدن شما با خبر است.

Quest برای شما تجربه یک هیجان واقعی خواهد بود و پایان بازی اصلا قابل پیش بینی نیست چراکه پایانی غیر مشابه به هم خواهید داشت.

Quest یک بازی تیمی در گروه های 2 الی 5 نفره می باشد و تمام اعضا باید بالای 16 سال باشند.بازی به مدت 60 دقیقه می باشد و اگردیر به quest  برسید ممکن است زمان کافی برای اتمام بازی نداشته باشید، از این رو 5 دقیقه زود تر از زمان تعیین شده به همراه گروه خود در محل حاضر شوید.