کلیسای بلغارستانی سنت استفان استانبول | Saint Stephen Bulgarian Orthodox Church

درباره کلیسای بلغارستانی سنت استفان استانبول

این کلیسا که متعلق به اقلیت بلغاریست به کلیسای سنت استفان بلغاری مشهور است. در گذشته بلغاری ها در کلیساهای ارتدکس استانبول به عبادت می پرداختند ولی پس از جنبش ملی، کلیسای چوبی خودشان را در فِنِر ساختند. پس ار آنکه ساختمان چوبی اصلی بر اثر آتش آسیب دید ساختمان بزرگ کنونی در همان مکان ساخته شد. نقشه این ساختمان به دست هووسِپ آزنِووش کشیده شد و یک رقابت بین المللی برای ساخت قسمت های پیش ساخته این کلیسا ترتیب دادند که یک شرکت ایتالیایی آن را برد. وزن این قسمت های پیش ساخته 500 تن بود و از سال 1893 تا 1896 در وین ساخته شد و با کشتی به استانبول انتقال یافت. پس از یک سال و نیم کار این کلیسا در سال 1898 بنا شد و کل قسمت هایش با پیچ و مهره و میخ پرچ به هم وصل شدند. از نظر معماری سبک این بنا برگرفته از سبک نئو گوتیک و باروک است.

نام مرکز دیدنی استانبول: کلیسای بلغارستانی سنت استفان استانبول | Saint Stephen Bulgarian Orthodox Church