کاخ موزه تکفور استانبول | Tekfur Palace Museum

درباره کاخ موزه تکفور استانبول

این کاخ امپراطوری روم شرقی که آن را کاخ پورفیروگنیتوس نیز می نامند در اطراف دیوارهای شهر میان اِدیرنِکاپه و اِیریکاپه واقع شده است. اهمیت این کاخ به عنوان تنها کاخ موجود از زمان امپراطوری روم شرقی و نمونه ای از سبک معماری بیزانس تنها به استانبول ختم نمی شود. جزئیات ساخت این بنا یعنی اینکه توسط چه کسی، در چه زمانی و برای چه کسی ساخته شده است نامشخص می باشد. خرابه های اطراف این قصر بر این موضوع اشاره دارند که این بنا تنها یک قصر نیست بلکه قسمتی از یک مجموعه کاخ می باشد. در حالت کنونی این قصر متشکل از یک سازه سه طبقه بدون سقف است. در قرن شانزدهم یک سقف جدید برای این قصر ساخته شد ولی در قرن هفدهم از بین رفت. این کاخ در طول اوایل قرن بیستم در ویرانی به سر برده ولی از سال 1955 تا 1970 بازسازی شد.
این موزه مابین اِدیرنِکاپه و اِیریکاپه در کنار حصاری که به موزه کارییه می رسد واقع شده است. بازدید از این موزه برای عموم آزاد نیست و فقط با داشتن اجازه مخصوص می توان از آن بازدید کرد.

نام مرکز دیدنی استانبول: کاخ موزه تکفور استانبول | Tekfur Palace Museum