گلدن هورن استانبول | Golden Horn

درباره گلدن هورن استانبول

گلدن هورن یا هالیج که نام ترکی آن است آب دره ای به شکل شاخ در قسمت اروپایی استانبول می باشد که توسط دو رود کوچک آبیاری می شود. این آب دره قسمت شمالی و جنوبی (جدید و قدیمی) استانبول را از هم جدا می کند. گولدن هورن یک بندر طبیعی است که کشتی های تجاری و ناوگان امپراطوری روم شرقی و عثمانی در آن لنگر می انداختند و امروزه با پارک ها و تفریحگاه های با مکان های باستانی احاطه شده است. اینجا یک بندر تجاری قدیمی و یک اقامت گاه محبوب در دوره روم شرقی بود. اسم این آب دره را از رنگ آب به هنگام غروب خورشید که به علت انعکاس نور خورشید طلایی رنگ است، گذاشته اند. قبل از قرن نوزدهم هیچ پلی بر روی گلدن هورن وجود نداشت و رفت آمد در بین دو ساحلش از طریق قایق های کوچک انجام می گرفت. اولین پل گالاتا که کاراکوی را به اِمِنیون متصل می کند در سال 1836 ساخته شد. این پل را چندین بار در سالهای 1845، 1912 و آخرین بار در سال 1993 ساختند.

نام مرکز دیدنی استانبول: گلدن هورن استانبول | Golden Horn

آدرس مرکز دیدنی : Halic | Eminonu/Cagaloglu, Fatih, Istanbul