مسجد اورتاکوی استانبول | Ortaköy Mosque

درباره مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی بویوک مِجیدیه یکی از زیباترین مساجد شهر استانبول است که در منطقه ای از بسفروس که اورتاکوی نام دارد، درست در زیر پل بسفروس واقع شده است. این مسجد که مابین سالهای 1854 و 1856 ساخته شده، به تازگی بازسازی شده است. به محض ورود به منطقۀ بسفروس ظاهر مسجد نظر شما را جلب خواهد کرد. نه تنها ظاهر مسجد بلکه داخل آن که دارای نقاشی های دیواریی زیبایی است ارزش دیدن را دارد.

نام مسجد استانبول: مسجد اورتاکوی استانبول | Ortaköy Mosque

آدرس  : Mecidiye Mah. Cami Sok. No:2 | Ortakoy, Besiktas, Istanbul