مسجد جامع ایوپ سلطان استانبول | Eyup Sultan Mosque Complex

درباره مسجد جامع ایوپ سلطان استانبول

مسجد جامع اِیوپ سلطان در خارج از دیوارهای شهر واقع شده است. این مکان مورد احترام یکی از مقدس ترین و مهمترین مساجد در ترکیه می باشد چرا که آرامگاه ابو ایوب انصاری که به ترکی او را ایوپ انصاری می نامند در آن قرار دارد. ابو ایوب انصاری دوست و پرچمدار حضرت محمد بوده است و در اولین محاصره قسطنطنیه توسط اعراب، به هلاکت رسید.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد جامع ایوپ سلطان استانبول | Eyup Sultan Mosque Complex

زمان باز بودن: هر روز به جز وقت های اقامه نماز