مسجد جامع فاتح استانبول | Fatih Mosque Complex

 درباره مسجد جامع فاتح استانبول

مسجد جامع فاتح در کنار گلدن هورن در خیابان فِیوزِ پاشا در فاتح قرار دارد. سلطان مِحمت دستور ساخت این مسجد جامع را به آتیک سینان داد و ساخت آن از سال 1463 تا 1470 به طول انجامید. این مسجد بزرگترین نمونه ای از معماری ترکی اسلامی بود و مرحله مهمی در پیشرفت معماری کلاسیک ترکی به حساب می آمد. مسجد جامع فاتح شامل یک سری ساختمان های خوش نقشه می باشد که در دور مسجد ساخته شده بود. آنها شامل یک حوزه علمیه، یک کتابخانه، یک بیمارستان، یک کاروانسرا، یک بازار، یک حمام ترکی و مقبره های متعددی است که بعدها به آن اضافه شد.
امروزه از مسجد اصلی که در مرکز این مجموعه قرار داشته است چیزی باقی نمانده و مسجد فاتحی که امروزه مشاهده می کنید در قرن هجدهم ساخته شده است. مسجد اولیه به واسطه زمین لرزه ای در سال 1509 به شدت آسیب دید که آن را بازسازی کردند ولی دوباره بر اثر زمین لرزه در سال های 1557 و 1754 دوباره خراب شد و هرچند که گنبد اصلی آن فروریخت و دیوارهایش آسیب غیرقابل جبرانی دیده بودند، دوباره مورد بازسازی قرار گرفت. به دستور سلطان مصطفی سوم در سال 1767 مسجدی جدید و کاملاً متفاوتی توسط معمار مِحمِت طاهیر در این محل بنا شد.
مسجد فاتح به سبک کلاسیک ساخته شده است ولی اثرات سبک باروک در دکوراسیون آن به چشم می خورد. گنبد بزرگ این مسجد که قطر آن 26 متر است به چهار نیم گنبد تکیه کرده و بر روی چهار ستون بزرگ مرمری قرار گرفته است. این مسجد دو گلدسته دارد و خوشنویسی های مسجد نشانگر تاثیرات سبک باروک می باشد.
در نزدیکی آرامستان این مجموعه به سمت کعبه مقبره فاتح سلطان مِحمِت، همسرش گول بهار حاتون و مادر سلطان محمود دوم ناکشیدی سلطان و آرامگاه بسیاری از مقامات برجسته دولتی به چشم می خورند.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد جامع فاتح استانبول | Fatih Mosque Complex

زمان باز بودن: هر روز به جز وقت های اقامه نماز