مسجد کلیچ علی پاشا استانبول | Kilic Ali Pasa Mosque

درباره مسجد کلیچ علی پاشا استانبول

مسجد کلیچ علی پاشا در توپحانه به دستور دریا سالار ارشد عثمانی کلیچ علی پاشا و توسط معمار سینان در سال 1580ساخته شد. این مجموعه از مسجد، یک حوزه علمیه، یک مقبره، یک وضوخانه عمومی، یک مدرسه و یک حمام ترکی تشکیل شده است. طرح اصلی مسجد یکی از اسناد کمیابی است که از قرن شانزدهم به جا مانده است و اثباتی بر چگونگی کار معمار سینان برای شباهت این مسجد به ایاصوفیه می باشد.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد کلیچ علی پاشا استانبول | Kilic Ali Pasa Mosque

زمان باز بودن: هر روز از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر