مسجد عرب استانبول | Arab Mosque Istanbul

 درباره مسجد عرب استانبول

مسجد عرب در خابان کالیون در گالاتا واقع شده است و بزرگترین مسجد در این منطقه به حساب می آید. بر اساس افسانه ها قرن ها قبل از ورود ترک ها به ترکیه این مسجد را زمانیکه اعراب استانبول را محاصره کرده بودند ساختند. با این حال شواهد تاریخی نشان می دهد یک کلیسا که در همین مکان بوده که در سال 1475 توسط سلطان مِحمِت فاتح به مسجد تبدیل شده است و نام آن را مسجد گالاتا نهادند. زمانیکه اعراب مهاجر در سال 1492 از اسپانیا به این کشور رسیدند در اطراف این مسجد منزل کردند. در آن زمان بود که نامش به مسجد اعراب تغییر یافت. از آن زمان بارها این ساختمان بازسازی شده و یا تغییر ساختاری یافته است. سنگ های قبر گوناگونی که مملو از نوشته های مختلفی است و نشانه هایی که در طی بازسازی سال 1913 در این محل یافت شده است به موزه باستانشناسی انتقال یافتند. زمین این مسجد مستطیل شکل است و معماری داخلی و خارجی آن به سبک گوتیک می باشد. برج ناقوس کلیسا به گلدسته تغییر یافته و تشابه زیادی به گلدسته های مسلمانان اسپانیایی دارد.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد عرب استانبول | Arab Mosque Istanbul

زمان باز بودن: هر روز از طلوع تا غروب آفتاب به جز وقت اقامه نماز