مسجد رستم پاشا استانبول | Rustem Pasha Mosque

درباره مسجد رستم پاشا استانبول

یکی از کوچکترین مساجد شهر که توسط رُستَم پاشا در سال 1561 ساخته شده است مسجد رُستَم پاشاست و به خاطر کاشی های مرغوبی که در داخل و خارج این بنا به کار رفته است مورد توجه می باشد. این مسجد انتهای ضلع غربی باز ادویه واقع شده است و یکی از گنجینه های مخفی استانبول می باشد. این بنا به دست معمار سینان یکی از معماران امپراطوری عثمانی برای وزیر اعظم دِمِت رُستَم پاشا، همسر شاهزاده میهری ماه دختر سلطان سلیمان ساخته شده است. این مسجد در بین سالهای 1561 و 1563 بنا شده و در داخل آن از کاشی های ایزنیک (نام شهری در ترکیه) به کار رفته است.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد رستم پاشا استانبول | Rustem Pasha Mosque

زمان باز بودن: هر روز از ساعت 10 تا 18 ولی در هنگام نماز بسته است