موزه آشیان استانبول | Aşiyan Museum

درباره موزه آشیان استانبول

این موزه در محل اقامت قبلی شاعر مشهور تِفیک واقع شده است. تِفیک فیکرِت این خانه را در پایین محوطه دانشگاه روبِرت ساخت. این ملک در سال 1940 توسط شهر به منظور تاسیس موزه ادبیات خریداری شد و از سال 1945 برای بازدید عموم بازگشایی شد. در این موزه مجموعه ای از عکس های شرکت کنندگان جنبش ادبیاتی جِدیده (ادبیات جدید)، وسایل شخصی مربوط به تِفیک فیکرِت و خانم شاعری به نام نرگس حاروم، کتابخانه و خاطرات شاعر عَبدُالهاک حامیت تارهان، دو نقاشی رنگ روغن اثر عبدُالمجید دوم و همچنین آثار و خاطرات تِفیک فیکرِت به نمایش گذاشته شده است.

آدرس : Asiyan Yokusu | Bebek, Besiktas, Istanbul

نام مرکز دیدنی استانبول: موزه آشیان استانبول | Aşiyan Museum

 قیمت : رایگان

زمان باز بودن: هر روز به جز یکشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر