موزه ادبیات دیوان (گالاتا مولوی حانیسی) استانبول | Museum Of Dıvan Literature (Galata Mevlevihanesi)

 درباره موزه ادبیات دیوان استانبول

گالاتا مِولِسی حانِسی یا خانقاه دِرویش که در سال 1491 ساخته شده است یکی از اولین خانقاه های استانبول بود. این مکان در ابتدای دوره جمهوری خواهی یعنی دهه 1920 تعطیل و به عنوان موزه در سال 1975 دوباره باز گردید.
سِماحانه یا همان محل اجرای درویشان و برگزاری جشن هایشان و اتاق های مجاورش، مکان جمع آوری آثار دست نوشته شیح گالیب دِدِ و دیگر شاعران صوفی مولویه و همچنین نمونه هایی از خطاطی و خاطرات مولویه است.
مقبره مشهورترین شیخ این خانقاه یعنی گالیب دِدِ در حیاط این خانقاه قرار دارد. همچنین قسمت های قابل توجه این مکان که همگی به سبک باروک هستند شامل یک فواره، خانه ساعت و یک گورستان محصور شده است.

نام مرکز دیدنی استانبول: موزه ادبیات دیوان (گالاتا مولوی حانیسی) | Museum Of Dıvan Literature (Galata Mevlevihanesi)

 قیمت : ارزان ( حدوداً 3 یورو برای موزه و 9 تا 10.5 یورو برای اجرای درویشان )

زمان باز بودن: هر روز به جز دوشنبه ها، در تابستان (15 آوریل تا اول نوامبر) از ساعت 9:30 صبح تا 7 بعد از ظهر و در زمستان (اول نوامبر تا 15 آوریل) از ساعت 9:30 صبح تا 5 بعد از ظهر