موزه خوشنویسی استانبول | Museum Of Calligraphy Art

 درباره موزه خوشنویسی استانبول

مدرسه بایزید از سال 1945 کتابخانه شهرداری بود و پس از مدتی به موزه هنرهای خوشنویسی تغییر یافت. در داخل این مجمومه 9 اتاق وجود دارد. قرآن ها، مهر و موم های سلطنتی، دیپلم ها، توصیف های حضرت محمد (هیلیه شِریف)، لوازمی که از آن برای خوشنویسی استفاده می کنند، نمونه هایی از صحافی کتاب، آثار مقدس و مینیاتورها از آثاری هستند که در این موزه به نمایش گذاشته شده است. جالبترین اثری که در این موزه نمایش داده می شود قرآنی است که همه آن نوشته خطاط شِیح مِحمِت سلیم اِل کادیری می باشد و نوشتن آن از سال 1880 تا 1887 به طول انجامیده است.

آدرس  : Bayezit Meydani, Istanbul 34490

نام مرکز دیدنی استانبول: موزه خوشنویسی استانبول | Museum Of Calligraphy Art

زمان باز بودن: هر روز به جز یکشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر