موزه فرش و گلیم واکیفلار استانبول | Vakıflar Carpet And Kilim Museum

درباره موزه فرش و گلیم واکیفلار استانبول

سازمان بنیاد (واکیفلار) ترکیه مجموعه کاملی از فرش و گلیم دارد و نمونه هایی از این مجموعه را به نمایش گذاشته است. فرش ها در مسجد سلطان اَحمِت در بخشی از کنار جایگاه سلطان و گلیم ها در اتاق های طاقی شکل زیر مسجد به نمایش گذاشته شده اند. بهترین نمونه های فرش قرن های چهارده تا بیستم در راهرویی که به اتاق سلطان منتهی می شود به نماش در آمده اند. همه فرش ها در شرایطی عالی هستند و به خوبی ترمیم شده اند و با مفهومی مدرن نمایش داده می شوند.

آدرس : Sultanahmet Mh., Sultanahmet Cami Hünkar Kasrı, Fatih/Istanbul

نام مرکز دیدنی استانبول: موزه فرش و گلیم واکیفلار استانبول | Vakıflar Carpet And Kilim Museum

زمان باز بودن: به جز یکشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر