موزه موزائیک استانبول | Mosaics Museum

درباره  موزه موزائیک استانبول

این موزه که در سال 1953 برای بازدید عموم افتتاح شد شامل بقایای قصر بزرگ امپراطوری روم شرقی است که به دستور کنستانتین یکم ساخته شده بود. در کاوش های باستان شناسی در سال 1935 این بقایا که شامل موزائیک ها، ستون ها و دیگر تکه های معماری که زمانی جزئی از آن قصر بزرگ بوده اند یافت شد. قسمتی از بازار مسجد جامع سلطان اَحمِت نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

نکته: با استفاره از کارت موزه می توانید از این موزه به رایگان بازدید کنید.

آدرس  : Torun Sok., Istanbul

نام مرکز دیدنی استانبول:  موزه موزائیک استانبول | Mosaics Museum

 قیمت : ارزان (ارزان حدودا 3 یورو)

زمان باز بودن: هر روز به جز سه شنبه ها از ساعت 9 صبح تا 5:30 بعد از ظهر