ییلان لی سوتون (ستون مار) استانبول | Yilanli Sutun (Serpentine Column)

 درباره  ییلان لی سوتون (ستون مار) استانبول

این ستون در میدان سلطان اَحمِت قرار دارد. پس از پیروزی یونانی ها بر علیه ایرانیان معبد آپلو در سال 479 قبل از میلاد مسیح بنا شد. این بنا از فلز ساخته شده. این فلزها از سلاح های مصادر شده در جنگ بدست آمده بود و بعداً در زمان سلطنت کنستانتین آنها را ذوب کردند و به استانبول بردند. این ستون به شکل ماری است که سرهایش در حال نگاه کردن به سه جهت مختلف هستند. ارتفاع این ستون در ابتدا هشت متر بود ولی در حال حاضر 5.30 متر است و سرهای مار ناپدید شده اند.

آدرس : Hippodrome of Constantinople, Istanbul

نام مرکز دیدنی استانبول: ییلان لی سوتون (ستون مار) استانبول | Yilanli Sutun (Serpentine Column)

 قیمت : رایگان

زمان باز بودن: هر روز(24 ساعته)