ییلدیز کلاک تاور (برج ساعت ییلدیز) استانبول | Yildiz Clock Tower

درباره  برج ساعت استانبول

این برج توسط سلطان عبدالمجید دوم در سال 1890 در باغ مسجد ییلدیز حمیدیه ساخته شده است. برج ساعت ییلدیز ساختمان هشت ضلعی سه طبقه ایست که در طبقه اولش چهار کتیبه جداگانه و در طبقه دوم یک دما سنج و یک فشار سنج وجود دارد. در طبقه آخر اتاق ساعت و بر روی پشت بام یک گلباد (نوی قطب نما) قرار گرفته است.

 آدرس : Cihannüma, 34353 İstanbul

نام مرکز دیدنی استانبول: ییلدیز کلاک تاور (برج ساعت ییلدیز) استانبول | Yildiz Clock Tower

 قیمت : رایگان

زمان باز بودن: هر روزه