شهربازی موی پارک استانبول |Moipark

دباره شهربازی موی پارک استانبول

نام شهربازی: شهربازی موی پارک استانبول | Moipark

منطقه:سلیمان دمیرال

موی پارک، شهربازی مرکز خرید استانبول مال، یکی از بزرگ ترین و معروف ترین شهربازی های اروپایی استانبول می باشد و تجربه هیجان انگیز و فراموش ناشدنی را از تاب خوردن برای بازدیدکنندگان رقم می زند. این شهربازی در کل فضایی برابر با ۱۲.۰۰۰ متر مربع را در برگفته و در آن طیفی از انواع بازی ها برای کودکان چهار سال به بالا را ارائه می دهد

نام شهربازی:شهربازی موی پارک استانبول |Moipark

منطقه:سلیمان دمیرال

هزینه ورودی شهربازی موی پارک استانبول:

آدرس:استانبول، بلوار محموتبی باساکسهیر، سلیمان دمیرال