شهربازی فان لب استانبول |Fun Lab

-دباره شهربازی شهربازی فان لب استانبول

نام شهربازی:شهربازی شهربازی فان لب استانبول | Fun Lab

زمان باز بودن شهربازی شهربازی فان لب استانبول: -

منطقه:بیوکدره

هزینه ورودی شهربازی شهربازی فان لب استانبول:

اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد

شهر بازی فلوریا لونا پارک، یکی از پارک هایی است که می توانید با خانواده به آنجا بروید و در کنار دریا به تفریح و استراحت بپردازید. گرچه فلوریا لونا پارک چندان بزرگ نیست، اما جذابیت و بازی های مناسبی دارد. همچنین امکان این را دارید تا در محوطه شهربازی و در کنار ساحل به دوچرخه سواری بپردازید.