شهربازی پارک کودک فشانه استانبول | Feshane Childrens Amusement Park

درباره شهربازی پارک کودک فشانه استانبول

نام شهربازی:شهربازی پارک کودک فشانه استانبول | Feshane Childrens Amusement Park

زمان باز بودن شهربازی پارک کودک فشانه استانبول:۹ تا ۱۸

منطقه:نیسانسی

هزینه ورودی شهربازی پارک کودک فشانه استانبول:

بزرگسالان: ۶۰ لیر (حدود ۶۰ هزار تومان)

کودکان (۳ تا ۱۴) و افراد بالای ۶۵ سال: ۴۵ لیر (حدود ۴۵ هزار تومان)

کودکان ۰ تا ۲ سال: رایگان

پارک کودک فشانه نیز در محله ایوب درست در کنار گلدن هورن قرار دارد و ترکیب جالبی از طبیعت آبی و رنگ و نور شهربازی است. همان طور که از نامش بر می آید، اکثر بازی های این مجموعه مناسب کودکان است.

نام شهربازی:شهربازی پارک کودک فشانه استانبول | Feshane Childrens Amusement Park

زمان باز بودن شهربازی پارک کودک فشانه استانبول:۹ تا ۱۸

منطقه:نیسانسی

هزینه ورودی شهربازی پارک کودک فشانه استانبول:

بزرگسالان: ۶۰ لیر (حدود ۶۰ هزار تومان)

کودکان (۳ تا ۱۴) و افراد بالای ۶۵ سال: ۴۵ لیر (حدود ۴۵ هزار تومان)

کودکان ۰ تا ۲ سال: رایگان

آدرس:استانبول، ایوب، نیسانسی