اسب سواری در استانبول

درباره اسب سواری در استانبول

در استانبول محوطه ها و مدارسی مخصوص اسب سواری و تعلیم اسب سواری وجود دارد. همچنین تورهای اسب سواری برای گردش در خارج شهر و بازدید از مناطق دیدنی با مناظر نفس گیرشان در انتظار شما هستند.

 اسب سواری در استانبول

 اسب سواری در استانبول

 اسب سواری در استانبول

اسب سواری در استانبول