مرکزخرید مترو سیتی استانبول | Metrocity

درباره مرکزخرید مترو سیتی استانبول

مرکز خرید مترو سیتی در سال 2003 در لِوِنت افتتاح شد. این مرکز دارای 130 فروشگاه و 2500 جای پارک است. همچنین در این مرکز خرید یک ایستگاه مترو که مستقیم به خط یک لِوِنت وصل می شود قرار دارد.

آدرس مرکز خرید : Büyükdere Cad. 34330 1.Levent-Istanbul