مرکز مار مارا فروم استانبول | Marmara Forum

 درباره مرکزخرید مار مارا فروم استانبول

مرکز خرید مارمارا فُروم در منطقه باکِرکوی با دسترسی بسیار راحت قرار گرفته است. شعب بسیاری از برندهای مطرح جهان، 16 سالن سینما، یک فوت کورت با بیش از 60 برند مختلف، سالن بولینگ و یک زمین بازی کودکان در فضایی به وسعت 26 هزار متر مربع این مرکز خرید را تشکیل می دهند. نکته مهم اینکه فوت کورت این مرکز خرید بزرگترین فوت کورت در ترکیه است.

نام مرکز خرید استانبول: مرکز مار مارا فروم استانبول | Marmara Forum

زمان باز بودن: هر روز از 10 صبح تا 10 شب

آدرس مرکز خرید : Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy,Istanbul